AVLarsen

Handelsbetingelser

 1. Virksomhedsoplysninger
  Navn: AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen
  Adresse: Navervej 1, 9320 Hjallerup
  Startdato: 01.02.2006
  CVR-nummer: 29268258  
 1. Priser og betaling
  Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen fra lager (dkk), ekskl. transport, moms og andre afgifter.  
 1. Levering
  Levering aftales mellem sælger (AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen) og den enkelte kunde, da priser kan variere. Betalingen foregår på faktura.  
 1. Ansvar
  AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen påtager sig ikke noget mangelansvar for den leverede ydelse, ligesom køber ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvist, som følge af mangler. For så vidt angår produktansvar er AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen kun ansvarlig for den skade, som den leverede ydelse forvolder, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen eller dennes ansatte. AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen er dog aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab og tabt avance.’ Såfremt AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, som køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går ud over AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsens ansvar i medfør af denne bestemmelse, er køber forpligtet til at friholde AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen for dette ansvar, og køber er endvidere forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet mod AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen.  
 1. Returnering af varer
  Varer modtages kun retur efter særskilt aftale med AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen, og da kun mod et returneringsgebyr svarende til 15% af varens fakturapris. Skaffevarer, fragt og gebyrer krediteres ikke.  
 1. Forbehold for prisændringer ved varer på fjernlager
  AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen forbeholder sig retten til at ændre priser på varer på fjernlager efter køb såfremt leverandørens priser har ændret sig signifikant. Ved tilfælde hvor AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen benytter dette forbehold vil kunden blive informeret om prisændringen og vil have mulighed for at annulere købet.

 2. Databehandling
  Som dataansvarlig vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk og europæisk lovgivning, herunder databeskyttelsesloven og persondataforordningen. Dine personoplysninger bliver kun anvendt og opbevaret til de formål, som de er indsamlet til, og kun af ansatte ved AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen, som er direkte involveret i ekspedering af dit køb eller udførelsen af dine behandlinger. Så snart ovenstående formål er opfyldt eller ikke længere er relevant, vil dine oplysninger blive slettet. Vi anvender tredjeparter til behandling af nogle oplysninger, blandt andet i vores bookingsystem og webshop, som ikke er udviklet af AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen selv. Vi har indgået databehandleraftaler med vores danske partnere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Alle vores udenlandske leverandører er aktive deltagere i EU-U.S. Privacy Shield Framework, som sikrer en beskyttet opbevaring og behandling af personoplysninger på tværs af EU og USA.  
 1. Klagemuligheder
  En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.  
 1. Kontakt
  E-mail: info@av-larsen.dk
  Telefon: 22565530  
 1. Ændringer
  Følgende generelle handelsvilkår (”Handelsbetingelser”) gælder for alle køb af varer og tjenesteydelser, herunder leverancer, som er faktureret af AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen CVR nr. 29268258. Handelsbetingelserne kan løbende ændres og tilpasses af AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen. Hvis handelsbetingelserne ændres, offentliggøres de med retsvirkning her på hjemmesiden og ved skriftlig information til de berørte kunder.  
 1. Force majeure
  AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsens kontrol, og som vil kunne forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af Würth Danmark A/S’ ydelse. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i den forbindelse for rettidig. Såfremt leveringshindringen skal påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen såvel som køber berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.  
 1. Ejendomsforbehold
  Ejendomsretten til den leverede ydelse tilkommer AV Larsen v/Anders Vestergaard Larsen og overgår først til køber, når den fulde købesum er erlagt.  
 1. Lov og værneting
  Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole og ved anvendelsen af dansk ret. Dog skal tvister vedrørende mangler ved leverancer til byggeri behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- & Anlægsvirksomhed  
 1. Cookies
AVLarsen
Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram